Novinky z nášho blogu

Hodnotenie obchodu

[8. 7. 2024]
[3. 6. 2024]
addCeny,ochota, rýchlosť.
Objednal som obojok,po vyskúšaní ale chcel som vymeniť na iný typ - dohodli sme bez problémov. Dobrá komunikácia.
[4. 2. 2024]
Super komunikácia rýchle dodanie tovaru
[13. 12. 2023]
addRýchlo, jednoducho, bez problémov.
[1. 12. 2023]
Rýchle dodanie
[19. 10. 2023]
addRychle dodanie.
[13. 9. 2023]
Nakupovali sme prvý krát tak zatiaľ neviem posúdiť
[21. 7. 2023]
S Vašim obchodom som spokojná.Páči sa mi že k výrobku je aj návod na použitie v slovenčine.
[18. 7. 2023]
Rýchle dodanie, cena primeraná. Obojok v poriadku. Návod napísaný zrozumiteľne. Sama som to dokázala zapojiť. A môj pes pochopil veľmi rýchlo kde sú hranice. Zapínam už len keď nie sme doma.
[27. 5. 2023]
addkvalitné obojky a tovar,som veľmi spokojný

Orgán dozoru a dohľadu

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

tel. č.: 02/ 58272 172-3 fax č.: 02/ 58272 170

VŠEOBECNÉ PODMIENKY

1.1 Predávajúci
Na web-stránke www.elektronicky-obojok.sk je predávajúcim spoločnosť Czech Partners Group s.r.o., so sídlom: Hartigova 1206/87, 130 00 Praha 3, IČO: 03629783, DIČ: CZ03629783, zapísaná u Mestského súdu v Prahe (oddiel C, vložka 235041), e-mail: info@elektronicky-obojok.sk (ďalej len predávajúci).

1.2 Kupujúci
Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka (ďalej len kupujúci).

1.3Kupujúcim je aj každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s požiadavkou, aby jej predávajúci zaobstaral tovar, ktorý nemá zaradený v ponuke, s úmyslom kúpy tohto tovaru.

1.4Používaním web-stránok internetového obchodu predávajúceho a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami.

1.5Tieto Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok.

OBJEDNÁVANIE

2.1Tovar môže kupujúci objednávať nasledovne:
a) prostredníctvom nákupného košíka na web-stránkach predávajúceho,
b) prostredníctvom objednávky zaslanej na e-mail predávajúceho,
c) prostredníctvom telefonického kontaktovania predávajúceho

2.2Odoslaním, príp. nadiktovaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť zaň dohodnutú cenu.

2.3Odoslanú objednávku potvrdí predávajúci do 24 hodín emailom a zároveň oznámi kupujúcemu dostupnosť a termín dodania tovaru. Všetky potvrdené objednávky sú záväzné.

2.4Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa objednávky.

2.5Zrušenie objednávky je zo strany kupujúceho možné do 14 dní od objednania tovaru bez udania dôvodu. Kupujúci môže objednávku zrušiť telefonicky alebo e-mailom. Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí predávajúci kupujúcemu storno objednávky e-mailom alebo telefonicky. V prípade, že už bola suma za objednaný tovar uhradená, predávajúci zašle peniaze späť na bankový účet kupujúceho, z ktorého bola platba realizovaná, alebo ich doručí iným spôsobom, ktorý si spolu dohodnú.

2.6Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar. V takomto prípade kupujúcemu ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške, alebo mu ponúkne náhradný tovar, alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí. Predávajúci má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (nesprávne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje).

CENY

3.1Predávajúci je platcom DPH.

3.2K základnej cene objednávky je pripočítaná cena za dopravu tovaru podľa toho, aký spôsob doručenia si kupujúci vyberie počas objednávkového procesu na web-stránke, príp. po dohode s predávajúcim pri telefonickej alebo e-mailovej objednávky.

3.3Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu ceny v prípade, ak:
a) Cena produktu bola nesprávne uvedená na web-stránke predávajúceho
b) Cena produktu sa výrazne zmenila na základe navýšenia ceny produktu zo strany dodávateľa predávajúcemu. Vyššiu cenu bude predávajúci konzultovať s kupujúcim formou elektronickej komunikácie alebo telefonicky.

3.4Obrázky produktov môžu byť ilustračné a v skutočnosti sa môžu od dodaného tovaru líšiť, čo ale nemá vplyv na funkčnosť výrobku a vlastnosti, ktoré sú opísané pri danom produkte

Doprava a platba

4.1Platiť za tovar môže kupujúci v hotovosti, na dobierku alebo prevodom na účet predávajúceho na základe proforma (zálohovej) faktúry. Na základe odoslanej objednávky vystaví predávajúci proforma (zálohovú) faktúru, ktorú pošle spolu s potvrdením objednávky e-mailom. Túto platbu môže kupujúci uskutočniť nasledovne:
a) prevodným príkazom zo svojho účtu,
b) platobnou bránou na stránke predávajúceho,
c) priamym vkladom v hotovosti na účet predávajúceho,
d) platba na dobierku pri doručení

4.2Platba je možná iba v EUR.

4.3Daňový doklad (faktúru) posiela predávajúci kupujúcemu spolu s tovarom.

4.4Ceny za dopravu a platbu sa riadia nasledujúcimi podmienkami:

Packeta domovdo 100 €: 4 € (+1 € dobierka), nad 100 €: zadarmo

SPS100 €: 7 € (+1 € dobierka), nad 100 €: zadarmo

GLS100 €: 5 € (+1 € dobierka), nad 100 €: zadarmo

Zásielkovňado 100 €: 3 €, nad 100 €: zadarmo

DODACIE PODMIENKY

5.1Dodacia lehota na tovar v ponuke predávajúceho je vo väčšine prípadov do 3 pracovných dní od potvrdenia objednávky, maximálna doba dodania je 5 pracovných dní, alebo po dohode s kupujúcim sa môže predĺžiť. O dodacej lehote a termíne dodania bude predávajúci kupujúceho informovať pri potvrdení objednávky. Ak kupujúcemu nevyhovuje oznámená predĺžená dodacia lehota, má možnosť stornovať objednávku.

5.2Tovar bude vyexpedovaný okamžite po potvrdení objednávky a po splnení všetkých podmienok pre vyskladnenie.

DODACIE PODMIENKY

6.1Predávajúci zabezpečuje dopravu tovaru spôsobom, ktorý si kupujúci vyberie z ponúkaných možností v objednávke:
a) kuriérskou službou GLS / SPS
b) poštou
b) Zásielkovňou

6.2Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje vypravenie tovaru určeným spôsobom.

6.3Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky.

6.4Spolu s tovarom dodá predávajúci kupujúcemu faktúru (daňový doklad), dodací list. Predávajúci taktiež dodá spolu s tovarom návod na obsluhu a záručný list ak to vyžaduje povaha tovaru.

6.5Za tovar zodpovedá predávajúci až po jeho prevzatie kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim od doby, kedy tento písomne potvrdí prevzatie tovaru.

6.6Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru kupujúcemu zavinené prepravcom. Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca. Takéto prípady rieši predávajúci dodaním nového tovaru kupujúcemu po zaplatení všetkých škôd prepravcom.

ODSTÚPENIE OD VYBAVENEJ OBJEDNÁVKY

7.1Kupujúci je v súlade so zákonom oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od vybavenej objednávky (podľa zákona "od kúpnej zmluvy", ak už kupujúci prevzal tovar) do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru (pre vybrané produkty označené ikonou "30 dní na vrátenie" je lehota 30 dní).

7.2Tovar musí byť vrátený predávajúcemu kompletný, v pôvodnom obale a nesmie javiť známky opotrebenia, poškodenia či zápachu. Ak je vrátený tovar poškodený, predávajúci si vyhradzuje účtovať poplatky za navrátenie do pôvodného stavu (čistenie, výmenu krytu, výmenu displeja, atď.). Kompletný cenník za tieto úkony je priložený v každej zásielke u produktu. Predávajúci je oprávnený voči kupujúcemu uplatniť nárok na náhradu znížením hodnoty tovaru a odpočítať ho od vrátenej sumy.
Tovar musí byť vrátený kompletný (vrátane príslušenstva, dokumentácie, ...) a vrátane priloženého dokladu o kúpe.

7.3Ak sa kupujúci rozhodne vrátiť tovar podľa bodu 7.1 týchto Obchodných podmienok, je povinný:
a) kontaktovať predávajúceho so žiadosťou o odstúpenie od vybavenej objednávky, uviesť číslo objednávky (variabilný symbol), dátum kúpy a číslo svojho účtu pre vrátenie peňazí,
b) zaslať tovar naspäť na adresu Czech Partners Group s.r.o., ELEKTRONICKÝ OBOJOK, Nábrežná 99, 940 57 Nové Zámky - tovar sa odporúča poslať doporučene, poistený
a použiť vhodné balenie, aby počas prepravy nedošlo k znehodnoteniu pôvodných obalov a samotného tovaru (predávajúci neručí za prípadnú stratu alebo poškodenie tovaru počas prepravy),
c) uhradiť výdavky súvisiace s vrátením tovaru (poštovné, poistenie, ...).

TOVAR NESMIE BYŤ POSIELANÝ NA DOBIERKU!!!

7.4Po splnení podmienok podľa bodov 7.1 až 7.3 týchto Obchodných podmienok a po obdržaní vráteného tovaru je predávajúci povinný:
a) prevziať tovar naspäť,
b) vrátiť kupujúcemu v lehote najneskôr 30 dní odo dňa odstúpenia od vybavenej objednávky celú cenu zaplatenú za tovar, okrem poplatku za dopravu.

7.5V prípade nesplnenia niektorej z podmienok podľa bodov 7.1 až 7.3 týchto Obchodných podmienok nebude predávajúci akceptovať odstúpenie od vybavenej objednávky a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho naspäť.

ZÁRUKY A REKLAMÁCIE

8.1Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru, Obchodným zákonníkom a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a osobitnými predpismi.

8.2Záručná doba na ponúkaný tovar v internetovom obchode predávajúceho je 24 mesiacov (u vybraných produktov 36 mesiacov). V prípade kratšej, príp. dlhšej záručnej doby je na to zákazník upozornený už pri nákupe tovaru. Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) vždy postačuje doklad o zakúpení (priložená faktúra). Predloženie dokladu o zakúpení na účely reklamácie postačuje aj v prípade, že bol vydaný záručný list, ale zákazník ho stratil.

8.3Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním alebo počasím.

8.4Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu čistý, mechanicky nepoškodený, s kópiou faktúry. Kupujúci je povinný spolu s tovarom zaslať aj popis vady.

8.4 POSTUP REKLAMÁCIE
- Čo najskôr nás informovať emailom alebo telefonicky o chybe výrobku.
- Poslať produkt späť na adresuCzech Partners Group s.r.o., ELEKTRONICKÝ OBOJOK, Nábrežná 99, 940 57 Nové Zámky
- Priložiť reklamačný protokol - NA STIAHNUTIE TU

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

9.1Všetky osobné údaje poskytnuté zákazníkom v rámci objednávky tovaru či zákaznícke registrácie prostredníctvom internetového obchodu www.elektronicky-obojok.sk sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej ako „ZOOÚ"). K poskytovaniu osobných údajov dochádza pri odoslaní objednávky a to v rozsahu údajov uvádzaných vo formulári objednávky či v registračnom formulári.

9.2Odoslaním objednávky, resp. uzatvorením kúpnej zmluvy, dáva zákazník v súlade so zák. č. 122/2013 Z.z. súhlas predávajúcemu so spracovaním, zhromažďovaním a uchovávaním jeho osobných údajov pre účely uzavretia kúpnej zmluvy, vybavenia objednávok a súvisiacej komunikácie so zákazníkom, ale aj po úspešnom vybavení objednávky pre účely plnenia zo zmluvy a vedenie príslušnej evidencie (napr. pri vybavovaní reklamácií, vedení účtovníctva a pod.), a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Osobné údaje sú spracované v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail, číslo bankového účtu. Zákazník má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje zákazníkov žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje zákazníkov odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom pre účely doručenia tovaru.

9.3Vykonaním registrácie zákazníckeho účtu cez internetový obchod www.elektronicky-obojok.sk zákazník súhlasí s tým, aby v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov predávajúci, prípadne tretia osoba, ako touto spoločnosťou určený sprostredkovateľ v zmysle citovaného zákona, spracovávala, zhromažďovala a uchovávala osobné údaje zákazníka poskytnuté zákazníkom pri jeho registrácii. Zákazník tiež uskutočnením zákazníckej registrácie a zaškrtnutím súhlasu so zasielaním noviniek akoukoľvek formou pri odosielaní objednávky, udeľuje predávajúcemu súhlas so spracovaním a využívaním týchto jeho osobných údajov pre účely propagačné aj marketingové a s odovzdaním týchto údajov obchodným partnerom predávajúceho na účely propagácie a marketingu, a súčasne vyslovuje súhlas s tým, aby predávajúci a prípadne tretie osoby, s ktorými táto spoločnosť uzatvorila príslušné zmluvné dojednania, posielali zákazníkovi obchodné oznámenia v elektronickej podobe, v zmysle zák. č 147/2001 Z. z. o reklame a zák. č. 610/2003 Z. z. o elektronickej komunikácii. Osobné údaje sú spracovávané v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail, pohlavie. Zákazník má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu, vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.

9.4Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje zákazníkov žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou: spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje zákazníkov odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom na účely doručenia tovaru. Súhlas so spracovaním osobných údajov a zasielaním obchodných informácií je udelený na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek bezplatne odvolať výslovným a určitým prejavom v písomnej forme adresovanej predávajúcemu, a to poštou, telefonicky alebo elektronicky na e-mail info@elektronicky-obojok.sk. Odvolaním súhlasu so spracovaním osobných údajov dôjde zároveň k zrušeniu zákazníckej registrácie. Zákazník má podľa zák. č. 122/2013 Z.z. v súvislosti so spracovaním osobných údajov najmä nasledujúce práva:
a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,
d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
f) likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
g) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
h) blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.
Zákazník má právo u predávajúceho na základe písomnej žiadosti namietať voči: a) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.

9.5Spokojnosť s nákupom je zabezpečené prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je obchod zapojený. Tie sa posielajú zakaždým, keď v obchode kupujúci nakúpi, ak v zmysle § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. elektronických komunikáciách ich zasielanie neodmietnete. Spracovanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi predávajúci vykonáva na základe oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní spokojnosti s nákupom. Pre zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie spätnej väzby a analýz trhového postavenia je využívaný spracovateľ, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk a Najnakup.sk; tomu pre tieto účely sú odovzdávané informácie o zakúpenom tovare a e-mailová adresa. Osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane pre jej vlastné účely. Proti zasielanie e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi kupujúci môže kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-mailu s dotazníkom. V prípade námietky kupujúcemu sa nebude dotazník ďalej zasielať.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov

10.1Týmto ako zákazník udeľujem súhlas podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu podľa odseku 9.2. a 9.3. na účely uvedené v odseku 9.2. a 9.3. týchto podmienok spoločnosťou Czech Partners Group s.r.o., so sídlom: Hartigova 1206/87, 130 00 Praha 3, IČO: 03629783.

10.2Ako zákazník som si vedomý skutočnosti, že vyššie uvedený súhlas som oprávnený kedykoľvek odvolať písomnou formou.

Záverečné informácie

11.1Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňom zverejnenia na web-stránke predávajúceho

11.2Tieto všeobecné obchodné podmienky a všetky kúpne zmluvy uzavreté na ich základe sa riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

11.3Tieto všeobecné podmienky môžu byť upravené, pozmenené, príp. nahradené bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho predávajúcim.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť 1.1.2020.