Inštalácia elektronického ohradníka

Publikované: júl 6, 2017

Kategórie: Články

V jednom z posledných článkov sme si predstavili elektronické ohradníky, k čomu slúžia, a ako ich rozlišujeme. V dnešnom článku sa zameriame na postup ich inštalácie.

Kvalitná príprava = základ úspechuElektronický ohradník - inštalácia

Súčasťou balenia väčšiny elektronických ohradníkov by mali byť nasledujúce komponenty – obojok, ovládacie zariadenie, nabíjačka, batéria, anténny kábel, nabíjačka pre obojok, elektródy, testovacie diódy pre skúšku elektronického impulzu, návod k inštalácii. Niektoré elektronické ohradníky sú vybavené ešte vodotesnou krytkou pre elektródy a vlajočkami pre označenie územia, kam pes nesmie.

Pred samotnou inštaláciou venujte čas príprave priestoru, v ktorom sa bude pes pohybovať. Nakreslite si schému, rozdeľte si priestor na psovi prístupné a zakázané zóny. Do schémy zakreslite všetko, čo sa na pozemku nachádza, od Vášho domu, cez záhradné jazierko, až po záhonky, či bazén atď. Urobte si prehľad o inštaláciách, ktoré by sa na Vašej záhrade mohli nachádzať. Následne do náčrtu pridajte nákres umiestnenia vodiča od vysielača k prijímaču. Aby vodič fungoval, musí tvoriť neprerušenú slučku. Pokiaľ máte schému hotovú, inštalácia môže začať!vodič fungoval, musí tvořit nepřerušenou smyčku. Pokud máte schéma hotové, instalace může začít!

Inštalujeme

Najprv umiestnite vysielač na dobre kryté miesto blízko sieťovej zásuvky 230 V najmenej jeden meter od akýchkoľvek kovových zariadení. Vysielače nebývajú odolné voči vode, preto si dajte pozor, aby bol dobre ukrytý pred dažďom. Odhadnite potrebnú dĺžku kábla a začnite ju do pozemku klásť tak, aby tvoril neprerušenú slučku. Kábel môže len tak ležať na zemi, môže byť ľahko zakopaný("neviditeľný plot"), alebo umiestnený na existujúcom plote či na stene (max. do 30 cm nad zemou). Kábel nikdy nenapínajte, mohol by sa v dôsledku teplotných zmien poškodiť.

Inštalácia elektronického ohradníku

Pokiaľ chcete, aby pes mohol niektorú zo zón prechádzať, medzi začiatkom a koncom prístupnej zóny kábel zmotajte. Skrútenie vodičov okolo seba spôsobí vyrušenie vysielaných vĺn. Následne zapojte kábel do svorky vysielača, zapnite zdroj do zásuvky a zapojte vodič zdroja do zdierky napájania vysielača. Pokiaľ Vám kontrolky na zariadení svietia zeleno, postupovali ste správne a všetko funguje. Pokiaľ sa Vám rozsvieti červená dióda, obvod je prerušený. Znovu skontrolujte správnosť zapojenia vodičov a vyskúšajte.

Nastavenie výstražnej/korekčnej zóny

V závislosti na možnostiach Vášho pozemku je treba nastaviť šírku výstražnej a korekčnej zóny pomocou vysielacej stanice. Výstražná zóna funguje na báze zvukového signálu, ktorý zaznie ako varovanie, keď sa pes priblíži k zakázanej časti pozemku. Táto zóna býva nastaviteľná od 0, 40 m do 5 m. V korekčnej zóne už pes cíti impulz, ktorý ho upozorní na nežiadúce chovanie. Táto zóna je nastaviteľná od 0, 30 m do 1,5 m. Šírku oboch zón nastavujete pomocou tlačítka na paneli vysielača. Pred ostrým použitím zariadenia najprv systém sami vyskúšajte. S pomocou priložených diód a s obojkom v ruke nasaďte nádstavec s diódou na elektródy prijímača. Obojok držte vo výške psieho krku a pomaly ho presúvajte k hraničnému vodiču. Počúvajte, dokedy sa neozve varovný zvuk a zároveň kontrolujte diódovú kontrolku. Prejdite si takto s obojkom v ruke celú výstražnú zónu, aby ste hneď od začiatku odchytili prípadné rušivé vplyvy.

Pokiaľ sú súčasťou balenia vlajočky pre označenie územia, kam pes nesmie, neváhajte ich použiť. Veľmi dobre slúžia pre prvotnú orientáciu psa, aby vedel, kam nesmie. Ako náhle sa s týmito pravidlami oboznámi, môžete vlajočky odstrániť.

Fungujúce zariadenie – obojok – pes

Pokiaľ sa Vám podarilo vytvoriť na pozemku fungujúci obvod, neostáva Vám nič iné než nasadiť psovi obojok. Ten funguje ako prijímač signálu elektronického ohradníka. Psa na obojok najprv navyknite a až následne tak aktivujte zariadenie. Dbajte, aby bol obojok opatrený funkčnými batériami (svieti zelená dióda) a elektródy sa dotýkali kože na krku psa. Pred prvým vypustením psa na pozemok skontrolujte, či je na obojku nastavený správny stupeň intenzity korekčných impulzov. Niektoré obojky majú až osem korekčných stupňov podľa veľkosti a citlivosti konkrétneho psa. Nikdy psa v obojku nenechávajte dlhšie ako 12 hodín, vždy mu ho zložte s príchodom do domu. Zariadenie nepoužívajte, pokiaľ je Váš pes chorý, alebo inak oslabený. Pokiaľ pes po napomenutí impulzom zakázanú zónu opustí, pochváľte ho. Neskôr by mal stačiť už len výstražný zvukový signál a pes úplne prestane chodiť na miesto, kam má vstup zakázaný.

Upevnení elektronického obojku

Obr. Ukážka správne nasadeného obojku

Nezabudnite!

Pred inštaláciou elektronického ohradníka pre psy si vždy riadne prečítajte návod k použitiu, ktorý je súčasťou balenia. Vyššie popísaný postup inštalácie sa môže o niečo líšiť produkt od produktu.